نوار دور گردن
مناسب برای آرایشگاه ها
۳۰،۰۰۰ تومانهر بسته آن شامل ۵ رول که هر رول دارای ۱۰۰ قطعه نوار دور گردن است. این رول ها دارای خط جدا کننده بوده که می توانید بدون استفاده از قیچی آنها را جدا و استفاده نمایید.
تعداد ۵ رول هر کدام ۱۰۰ قطعه