قوانین و مقررات

 

- ارسال محصولات از طریق پیک و یا پست بوسیله تعاونی به شهرستان ها انجام می گیرد.

- هزینه ارسال به تهران رایگان است.

- هزینه ارسال تا ترمینال برای ارسال به شهرستان رایگان و هزینه ارسال برعهده مشتری است.